Online Admission

Instructions

Vui lòng điền đây đủ thông tin vào phiếu đăng ký này và có sự lựa chọn chính xác theo nhu cầu của bạn. 
  1. Chọn lớp: bạn có thể tham học  Tiếng Anh lớp 6 - 12, Tiếng Anh Giao tiếp, Ngữ pháp Tiếng Anh, Phát âm Tiếng Anh, ... Luyện thi TOEIC, Luyện thi IELTS, Luyện thi vào lớp 10, Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học
  2. Chọn Loại lớp: Các lớp học này được tổ chức theo 2 hình thức: Lớp Học trực tuyến (Online) và Lớp Học ngoại tuyến (Offline hay In-person) tại cơ sở Ben English.
Xin lưu ý: Tất cả các khóa học Online có 2 hình thức: Xem video, làm tập trên hệ thống và tham gia lớp trực tuyến có giáo viên giảng dạy qua Skype, Zoom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- in English--------------------------------------------------------------------------------------
Please fill out this registration form completely and make the correct choice according to your requirements.
  1. Choose a class: you can participate in learning English for grades 6 - 12, English for Communication, English Grammar, English Pronunciation, ... TOEIC test preparation, IELTS test preparation, 10th grade exam preparation, Exam preparation Graduated from high school and university.
  2. Choose a class type: These classes are organized in 2 forms: Online Class (Online) and Offline Class (Offline or Face-to-face) at Ben English campus.
Please note: All Online courses have 2 forms: Watch videos, make files on the system and join online classes with teachers teaching via Skype, Zoom.

Basic Details

*
*
*
*
*
*